Prowadzenie firmy w dobie komputeryzacji nie jest rzeczą prostą. Jeszcze 20 lat temu, tylko największe firmy używały komputerów dla potrzeb prowadzenia dokumentacji spółki czy obsługi baz danych. Małe i średnie firmy wykonywały wszystko ręcznie bez pomocy komputerów. Wszystkie wyliczenia w księgowości odbywały się na papierze i z pomocą kalkulatora.

Jednak ostatnimi czasy rozpoczęła się era komputeryzacji nawet najmniejszych przedsiębiorstw. Większość instytucji państwowych wymaga obecnie od firm wysyłki danych w formie elektronicznej, a co za tym idzie, wszystkie firmy, nawet te najmniejsze muszą zakupić odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia firmy, od księgowości przez magazyn lub zarządzanie produkcją. To jednak nie jest jedyny powód komputeryzacji.

Firmy mają coraz bardziej rozproszoną strukturę, ich siedziby znajdują się w różnych lokalizacjach kraju, a nawet na Świata. Taka dywersyfikacja alokacji zasobów firmy determinuje korzystanie z internetu jako niezbędnego źródła zarządzania. Dzięki temu można szybko gromadzić w centralnym miejscu informacje o wszystkich projektach firmowych i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. To właśnie czynniki takie jak dynamiczny rozwój i współpraca międzynarodowa skłoniła firmy do szukania nowych i lepszych rozwiązań jakimi są dedykowane aplikacje internetowe, systemy CRM oraz sieci VPN.

W dzisiejszych czasach nowoczesny zarząd spółki musi mieć kontrolę nad firmą niezależnie od tego w jakiej części Świata się znajduje. Internet nie ma granic, a za pomocą specjalistycznych aplikacji webowych oraz odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury firmy, zarząd spółki może mieć kontrolę nad pracą przedsiębiorstwa z każdego miejsca na Świecie. W/w rozwiązanie to duża wygoda jednak należy również pamiętać o nowych, wcześniej nieznanych zagrożeniach wynikających z takiego stanu rzeczy. Dlatego nasz zespół wychodzi na przeciw oczekiwaniom klienta i oferuje rozwiązania funkcjonalne, skalowalne i wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz poddamy indywidualnej analizie przepływ informacji w Twojej firmie wybierając specjalnie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie nie zapominając o Twoim bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo danych w firmie, polityka bezpieczeństwa

Każda firma gromadzi informację. Są to informacje zarówno jawne, poufne a czasami nawet tajne. Mowa tu o wewnętrznych danych firmy takich jak dane finansowe, dane marketingowe, plany rozwoju, baza Klientów oraz wszystkie inne informacje, które są niezbędne do funkcjonowania firmy.

Czy zastanawialiście się Państwo ile byłaby skłonna zapłacić konkurencja za listę Waszych kontrahentów lub dokumentacje ujawniającą Waszą technologię lub plany na przyszłość?

Dlatego też warto zadbać o bezpieczeństwo danych firmowych. Najważniejszą rzeczą jest klasyfikacja danych według kryteriów ważności informacji oraz ich podział ze względu na właściwe poziomy dostępu dla odpowiednich pracowników. Tego typu planowanie i analiza przepływu informacji w firmie jest częścią polityki bezpieczeństwa, która jest już standardem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem, który opisuje zasady bezpieczeństwa w firmie, od prostej autoryzacji pracowników przez klasyfikację informacji oraz archiwizację danych.

Manager zarządzający przedsiębiorstwem nie musi znać się na technologii systemu bezpieczeństwa przechowywania informacji. Manager chce mieć pewność, że jego firma jest bezpieczna. W związku z tym potrzebuje narzędzia do kontrolowania danych przechowywanych w firmie na różnych nośnikach danych. Potrzebny do tego jest jasno sprecyzowany plan systemu bezpieczeństwa, który pozwoli na szybki wgląd w przygotowane wcześniej plany tzw. ewakuacyjne. W przypadku kradzieży danych, zniszczenia danych firma jest zabezpieczona, ponieważ jej informatyczny system bezpieczeństwa pozwala na odtworzenie utraconych informacji w krótkim czasie.

Polityka bezpieczeństwa powinna być wdrażana w życie, testowana oraz uaktualniania wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Pracownicy powinni mieć regularne szkolenia z jej zakresu.

Trzeba pamiętać, że kradzież danych to tylko jedno z wielu zagrożeń. Większym zagrożeniem może okazać się zniszczenie danych, które może sparaliżować lub narazić na straty przedsiębiorstwo. Dlatego trzeba zadbać o bezpieczną i pewną archiwizację danych firmowych. Jednym z mechanizmów zarządzania musi być system raportowania.

Obecnie nie wystarczy mieć kopię zapasową, trzeba wiedzieć w jaki sposób i jak szybko i z jaką stratą informacji będziemy w stanie odtworzyć firmową bazę danych w przypadku sytuacji kryzysowych np. włamanie na serwer i utrata danych. Trzeba bezwzględnie ustalić kto ma dostęp do kopii zapasowych oraz sprecyzować w polityce bezpieczeństwa rodzaje kopii zapasowych.

Firma Apollo IT Solutions jest w stanie pomóc przygotować politykę bezpieczeństwa od początku do końca. Współpracę zaczynamy od analizy wymagań oraz analizy Twoich obecnych rozwiązań. Od innych konkurencyjnych firm odróżnia nas to że, nie oferujemy na samym początku drogich rozwiązań wymagających budowania infrastruktury od nowa. Staramy się przedstawić kilka alternatyw, z wersją rozwojową Twojego obecnego systemu, aby nie narażać Twoją firmę na dodatkowe wydatki.

Nasi specjaliści zaplanują najbardziej optymalną politykę bezpieczeństwa specjalnie dla Twoich potrzeb.

Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy, zadzwoń już dziś, by dowiedzieć się więcej.

Aplikacje intranetowe, aplikacje raportujące, aplikacje internetowe

Coraz więcej firm wykorzystuje aplikacje internetowe do zarządzania przedsięwzięciami, planowania produkcji, kontaktowania się z Klientem. Dziedziny w których aplikacje internetowe już są nieocenione, to np. Dział handlowy. Handlowcy często muszą pracować w terenie, a najprostszym sposobem i najbezpieczniejszym jest właśnie wykorzystanie aplikacji internetowej dla potrzeb komunikowania się handlowców z bazą danych firmy. Dzięki temu handlowcy, bez względu na to gdzie w danym czasie pracują mają stały dostęp do wszystkich istotnych informacji, mogą tworzyć raporty i generować statystyki sprzedaży dla zarządu spółki.

Aplikacje internetowe są niezastąpione w każdej działalności. Za ich pomocą dostęp do przechowywanych danych w bezpiecznej serwerowni mają pracownicy według kontrolowanego i nadawanego przez zarząd stopnia uprawnień dostępowych. Można dokładnie określić kto i kiedy miał dostęp do jakich informacji. To nieocenione narzędzie dla kadry kierowniczej i zarządu spółki. Kopie zapasowe można zaplanować automatycznie wdrażając odpowiednią konfigurację serwerów. Takie rozwiązania mają jeszcze jedną zaletę – w przypadku kradzieży laptopa handlowca czy pracownika zewnętrznego dane firmy są w dalszym ciągu bezpieczne, ponieważ nie są zapisywane na dysku laptopa.

Nasz zespół może przygotować specjalnie dla Ciebie praktycznie każdą aplikację internetową, od prostej bazy danych po zaawansowane narzędzia raportujące lub narzędzia do wymiany informacji pomiędzy podwykonawcami tak aby mieć nad nimi kontrolę.

Zapraszamy do zadawania pytań, ponieważ są to rozwiązania bardzo indywidualne często objęte tajemnicą firmową.

Zachęcamy do kontaktu z nami już dziś. Jeśli przedstawisz nam swoje wymagania, zaproponujemy Ci rozwiązanie najlepsze z możliwych.

Nie przesyłaj emailem plików XLS z poufnymi danymi, skorzystaj z nowoczesnych aplikacji internetowych!

Sieci korporacyjne oraz sieci VPN, zdalny dostęp

Aplikacje internetowe oraz intranetowe i raportujące zapewniają praktycznie nieograniczoną wymianę informacji oraz dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji. Jednak co z bezpieczeństwem dostępu przez internet do danych firmowych? Z pomocą przychodzą nam szyfrowane sieci VPN (ang.virtual private network) oraz tzw. zdalny dostęp.

Sieci VPN to nic innego jak szyfrowane połączenie z serwerownią Twojej firmy, a dopiero w ramach tego połączenia dostęp do aplikacji internetowej. Takie rozwiązanie uniemożliwi nieautoryzowany dostęp do aplikacji lub podsłuchanie hasła. VPN to dodatkowa warstwa ochronna dla strategicznych informacji w Twojej firmie.

Technologia zdalnego dostępu może być też stosowana na potrzeby pracy zdalnej na komputerze firmowym, czy pomocy technicznej. Nie wszystkie aplikacje mogą być wykonane w technologii aplikacji internetowych. Czasem trzeba wykorzystać starsze już istniejące rozwiązania i jedynie zapewnić zdalny dostęp. W takiej sytuacji nasz zespół konfiguruje odpowiednio serwer dostępowy w Twojej firmie. Dzięki temu pracownicy będą mogli w bezpieczny sposób łączyć się z wewnętrzną strukturą firmy oraz bazami danych.

Sieć VPN pomoże także połączyć klika oddziałów Twojej firmy w jedną spójną strukturę oraz wymieniać informacje w bezpieczny sposób.

Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje potrzeby lub naszkicuj nam swój problem, a nasz zespół znajdzie najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Rozwiązania indywidualne, szyte na miarę

Większość rozwiązań biznesowych, są to rozwiązania bardzo indywidualne, wymagające oddzielnej analizy czego wynikiem jest indywidualna oferta. Nie da się dobrze zaplanować polityki bezpieczeństwa w firmie kierując się schematami. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami i do zadawania wszystkich pytań.

Wyznajemy zasadę, że nie ma niepotrzebnych pytań lecz nie zadane pytania – lepiej zadać o jedno pytanie więcej niż coś pominąć, a później tego żałować.

To dzięki dobrze przygotowanej polityce bezpieczeństwa Twój biznes będzie rozwijać się bez zakłóceń, a jeśli już jakieś się pojawią, nie będzie powodu do paniki – będziesz na to przygotowany.

Skontaktuj się z nami

Odpiszemy w ciągu 24 godzin.
Kod obrazka:
captchaPartnerzy technologiczni

 • Linux CentOS
 • Linux Debian
 • PHP
 • Ruby on Rails
 • Apache Web Server
 • Lighttpd Web Server
 • Linux CentOS
 • Linux Debian
 • PHP
 • Ruby on Rails
 • Apache Web Server
 • Lighttpd Web Server